Od čoho závisí veľkosť a množstvo problémov v našom živote?

od autora: | 10. apríla 2021

Porovnávanie sa s ľuďmi v okolí, korí majú „ľahší život“ ako my, v mnohých ľuďoch vyvoláva pocity určitej životnej krivdy a nespravodlivosti. Je to veľmi silná téma, preto vám chcem vysvetliť jej hlbšie súvislosti, aby ste rozumeli, z čoho pramení odlišná náročnosť našich životov.

V dokumente Zrelosť osobnosti vysvetľujem, čo to znamená zrelé správanie a aké typy problémov vznikajú, ak sme osobnostne alebo vzťahovo nezrelým človekom. Dokument si môžete zdarma stiahnuť a ak ste ho ešte nečítali, odporúčam vám prečítať si ho a následne sa vrátiť k tomuto článku, aby vám jednotlivé súvislosti do seba viac zapadali. Nie je to však podmienkou. Môžete si článok prečítať aj bez tohto poznania.

Zrelosť osobnosti (stiahnuť zdarma)

Ako sme si v dokumente vysvetlili, osobnosť človeka tvorí komplex vlastností, ktoré každý z nás žije na rôznych stupňoch zrelosti. Zrelé správanie znamená „byť vycentrovaný“ v rámci danej témy do stredu, to znamená nebyť vychýlený ani do jedného extrému. V rámci témy komunikácie sa vieme aj vyjadrovať, ale vieme aj počúvať. Vo vzťahoch si vieme zastať svoje potreby, ale zároveň vieme rešpektovať potreby iných ľudí. Vo vzťahu k životu vieme byť aj zodpovední, ale vieme byť aj spontánni. Inými slovami, máme v sebe obsiahnuté oba protipóly danej témy v tom správnom pomere. Akonáhle sme vychýlení do niektorého extrému, máme v živote problémy. Napríklad ak chceme iba rozprávať a nevieme počúvať alebo ak len počúvame, no nevieme sa vyjadrovať.

Každý extrém bude pre psychiku a vzťahy skôr či neskôr záťažou a platí tu priama úmera – čím väčší extrém žijeme, tým väčšie utrpenie nám bude naše správanie v živote spôsobovať.

V realite to znamená dve veci:

1.Čím sme nevedomejší, tým viac „životných faciek“ bude potrebných, aby nám pomohli zvedomniť tému, ktorú musíme spracovať, ak nechceme mať v danej oblasti problémy.

Množstvo utrpenia (to, aký počet faciek bude nutný, kým príde k zmene), závisí od nás a našej snahy vedome vnímať smerovanie života. Preto je také dôležité naučiť sa čítať odkazy psychiky a života. Ak vnímame svoje pocity a snažíme sa pochopiť, na ktorú nezrelú tému nás život upozorňuje, nemusíme dostávať tisíc faciek a žiť roky v utrpení. Stačia nám dve, tri konfliktné situácie, aby sme začali vnímať, že niečo v našom živote nie je nastavené správne a je potrebné to prenastaviť, posunúť sa viac k zrelosti. Ak to nerobíme, zažívame dookola neustále ten istý typ situácií. Možno s inými ľuďmi, na inom mieste, ale nestále rovnaké problémy a zranenia. ….

2. Čím sme nezrelší, tým väčšie rany budeme od života dostávať.

Nie je to však preto, žeby nám chcel život ubližovať. To vôbec nie. Veľkosť utrpenia závisí od toho, ako veľmi sme vychýlení do niektorého extrému. Pre lepšie pochopenie si pomôžeme číselným vyjadrením. Iné situácie bude v živote zažívať niekto, kto je v rámci nezrelej témy vychýlený na 80 % a iné situácie bude zažívať človek, ktorý je v rámci tej istej témy vychýlený až na 100 %.

Príklad: Máme dve ženy, ktoré majú nízku sebahodnotu a nevážia si samé seba. Jedna žena je vychýlená v rámci nezrelej témy na 80 % a druhá žena na 100 %. Obidve si teda budú automaticky priťahovať do života partnerov, ktorí si ich nevážia, lebo partnerstvá sú vždy priamym odrazom nášho vnútorného nastavenia. A tak žena, ktorá má hranicu sebahodnoty vychýlenú na 80 %, si môže priťahovať mužov, ktorí sa nezaujímajú o jej potreby, urážajú ju slovne, podvádzajú ju s inými ženami a podobne. Druhá žena, ktorá má hranicu sebahodnoty posunutú až na 100 %, si bude priťahovať mužov, ktorí ju budú týrať nielen psychicky ale aj fyzicky. Môžu ju napríklad biť, obmedzovať alebo premrhať celý majetok a podobne.

Obe ženy majú teda rovnakú nezrelú tému, ale každá z nich zažíva iný typ situácií v závislosti od miery vychýlenia, t.j. hranice, pokiaľ sú ochotné trpieť a ostávať v nevyhovujúcich podmienkach. Prvá žena by napríklad nebola ochotná tolerovať, keby na ňu muž zdvihol ruku alebo ju fyzicky týral. To by bola pre ňu hranica, kedy by zo vzťahu odišla. V tom má úplne jasno, preto tieto situácie nemusí zažívať. Psychicky je však ochotná trpieť a strádať a tak sa jej vo vzťahu dejú situácie, kedy ju muž uráža, neváži si ju alebo jej inak psychicky ubližuje. Všetky tieto situácie ju majú upozorniť na to, že jej vlastná hranica sebahodnoty je príliš vychýlená a je potrebné svoju nezrelú tému spracovať, ak chce, aby sa k nej partner správal s úctou.

Druhá žena má nulovú hrdosť aj sebahodnotu, a tak si automaticky pritiahne k sebe partnera, ktorý sa k nej bude správať hrubo až priam tyransky. Bude teda dostávať od života oveľa väčšie a ťažšie rany ako žena s menším vychýlením. Tým, že má hranicu sebahodnoty až extrémne vychýlenú, aj ľudia v jej okolí sa k nej musia správať extrémnym spôsobom, aby jej tú hranicu pomohli ucítiť. Hranica je bod, kedy si povieme, že takto ďalej nechceme žiť a začneme podnikať kroky k zmene.

….

Celkovo v živote je dobré nestrácať čas ukazovaním prstom na ostatných ľudí a pohoršovaním sa nad ich správaním, ale naopak, je dôležité obrátiť sa do svojho vnútra a snažiť sa pochopiť, akú tému nám daný človek aktivuje, na čom máme pracovať.

To, že nám správanie nejakého človeka ubližuje, nie je náhoda. Svojím správaním nás upozorňuje na tému, ktorú aj my nežijeme zrelo. V prípade ľudí, ktorí sú naším protikladom, nám ich nezrelosť (nezáujem, nevera, týranie) ukazuje na stupeň našej vlastnej nezrelosti, t.j. správame sa rovnako nezrelo ako daný človek, akurát z opačnej strany danej témy (on si presadzuje svoje postoje, my sa podriaďujeme alebo on je nezodpovedný, my preberáme zodpovednosť aj za neho a riešime jeho problémy).

Dianie v našom živote nikdy nie je o druhom človeku, vždy je to o nás. Udalosti v našom živote sú vždy priamym odrazom nášho vnútorného nastavenia. Nie druhí ľudia nás využívajú, ale my sa necháme využívať. Nie druhí ľudia si presadzujú svoju vôľu, ale my sme ochotní sa im zakaždým podriadiť.

Pre lepšie pochopenie si popíšeme príklad, ako nazerá na situácie vo svojom živote vedomý človek a nevedomý človek. Príklad: V práci sme až prehnane zodpovední, vďaka čomu preberáme zodpovednosť aj za iných kolegov, lebo práca predsa musí byť dobre urobená. Vďaka tomuto nastaveniu si automaticky pritiahneme do života kolegov a ľudí, ktorí budú pristupovať k práci nezodpovedne, budú svoju prácu flákať alebo sa budú spoliehať neustále na iných, že to za nich urobia alebo im pomôžu, keď bude treba. Extrémne zodpovedného zamestnanca bude samozrejme takýto prístup k práci rozčuľovať, lebo naozaj nie je správny. A teraz sú dve možnosti, ako sa môže daný človek k situácii postaviť:

  • Nevedomý človek ostane len na úrovni rozčuľovania sa a pohoršovania sa nad správaním nezodpovedných kolegov a bude mať tendenciu presviedčať okolie, že by sa mali správať rovnako ako on. Aj oni by mali byť oddaní práci a pracovať od rána do večera, keď je veľa roboty. Aj oni by mali byť ochotní automaticky robiť za iných kolegov, opravovať po nich chyby, hoci to nie je v náplni ich práce a podobne.
  • Vedomý človek však vníma danú situáciu z nadhľadu a snaží sa pochopiť, prečo si priťahuje do života takýto typ ľudí. Na ktorú nezrelú tému v jeho vnútri ho majú upozorniť? Ak si takto zmýšľajúci človek uvedomí, že nezodpovední kolegovia sú jeho pravým opakom, pochopí, že jeho učebná úloha je „centrovať samého seba“ v rámci témy zodpovenosti do stredu. Kolegovia nerobia prácu, ktorá je ich náplňou, on zas robí aj prácu naviac, ktorá nie je jeho priamou náplňou. Je teda rovnako vychýlený do extrému ako oni, akurát na opačnú stranu. Keď je ochotný robiť aj za iných kolegov, pritiahne si do života ľudí, ktorí očakávajú, že niekto bude za nich robiť. Dokonalé zapadnutie puzzlí.

Každý jeden z nás má témy, v ktorých sa správame zrelo a tiež oblasti, v ktorých sa správame menej zrelo alebo úplne nezrelo. Každý ich však máme iné a na rôznych stupňoch zrelosti, preto život a psychika pomáhajú každému z nás spôsobom šitým na našu mieru. Každého z nás vedú najkratšou a najvhodnejšou cestou k zrelosti. K našej vlastnej zrelosti. Posielajú nám tie správne náhody, ľudí a situácie, ktoré majú jasný skrytý odkaz pre náš individuálny vývoj. Preto je také dôležité osvojiť si ich princíp komunikácie, aby sme ich odkazom rozumeli a vedeli sme s nimi vedome pracovať.  Ako čítať skrytý odkaz situácií a hlavne ako spracovať svoje nezrelé správanie popisujem v knihe Osobnostná zrelosť.

Ak ste spomínaný e-book nečítali, môžete si ho stiahnuť tu:

Zrelosť osobnosti (stiahnuť zdarma)

Vzťahová zrelosť – online kurzy

Zasielanie noviniek mailom