Psychické príčiny zdravotných problémov

od autora: | 3. apríla 2021

V tomto článku sa s vami podelím o môj pohľad na tému zdravotných problémov. Na úvod chcem povedať, že si veľmi vážim nielen prácu lekárov a zdravotníkov, ale aj medicínu ako takú. Je pre mňa fascinujúce, do akej miery má medicína preskúmané ľudské telo a jeho vzájomné prepojenia, naozaj klobúk dole. V dnešnej dobe plnej stresu, tlakov a neistôt však začína aj medicína čoraz viac premýšľať o vplyve psychiky na zdravie človeka.

Ja osobne som presvedčená, a život mi to neustále potvrdzuje, že každá choroba má príčinu v psychike. Od bežných zranení až po vážne ochorenia. Nie vždy je však ľahké tieto príčiny odhaliť a vedieť ich v psychike spracovať tak, aby nám nespôsobovali zdravotné problémy.

V dnešnom článku vám vysvetlím tri základné príčiny vzniku zdravotných problémov. Ide o moje vlastné poznanie, ku ktorému ma priviedlo dlhoročné pozorovanie a vnímanie života okolo mňa. Každú z príčin vám vysvetlím na konkrétnych ukážkových príkladoch zo života. Tri základné spúšťače zdravotných problémov, s ktorými pracujem ja, sú:

1. Udalosť, situácia

Raz prišla ku mne klientka a už od dverí mi oznamovala, že myslela, že dnešnú konzultáciu zruší, lebo má silný zápal močových ciest a obrovské bolesti. Močový mechúr a močové cesty znamenajú prejavy vo vzťahoch, to ako sa k sebe navzájom správame. Opýtala som sa jej, odkedy ju to bolí a čo sa udialo vo vzťahoch deň predtým. Samozrejme to vedela veľmi jednoznačne pomenovať, lebo deň pred zápalom sa pohádala s blízkymi dlhoročnými kamarátkami a cítila obrovskú krivdu a ublíženie.

Situácia bola pre ňu nečakaná rana priamo do srdca a tento silný vnútorný konflikt zrady a ukrivdenia sa okamžite somatizoval na tele. Čím intenzívnejšiu emóciu cítime, tým je zápal silnejší. Platí tu priama úmera. Na konzultácii sme si celú situáciu spoločne rozobrali a klientka odchádzala zo sedenia s minimálnymi bolesťami, ktoré na druhý deň odozneli úplne.

Rovnakým spôsobom fungujú akútne zápaly a akútne bolesti na rôznych častiach tela. Spúšťačom je väčšinou konkrétna situácia, v ktorej cítime silný vnútorný konflikt, a väčšinou sa emócia somatizuje na tele okamžite alebo vo veľmi krátkom čase.

Keďže príčinou tohto typu zdravotných problémov je intenzívne emočné zranenie, spravidla vieme psychickú príčinu problému jasne pomenovať, nemusíme ju nijak zvlášť hľadať ani pátrať v pamäti. Stačí, ak premýšľame o svojom zdraví v hlbších súvislostiach a vnímame akúkoľvek zdravotnú komplikáciu ako následok svojho vnútorného prežívania. So spracovaním vnútorného konfliktu to už môže byť náročnejšie. Schopnosť „liečiť telo cez dušu“ závisí od našej celkovej osobnostnej zrelosti a schopnosti pracovať s vlastnou psychikou.

2. Emócia alebo myšlienka

Druhým spúšťačom zdravotných problémov môže byť konkrétna emócia, myšlienka alebo vnútorný postoj. Zvlášť pri zdravotných problémoch, ktoré sa nám pravidelne opakujú a majú zakaždým rovnaký priebeh, je efektívne premýšľať v týchto súvislostiach.

Kamarátku trápili ekzémy na dlaniach, mala ich celé popraskané a nič okrem kortikoidov jej na to nezaberalo. Trápila sa s tým vyše roka, pričom to malo neustále rovnaký priebeh. Dlane jej popraskali, ona nechcela brať hormonálne kortikoidové maste, a tak sa snažila a hľadala rôzne iné riešenia. Po dvoch, troch mesiacoch hľadania a skúšania bola už tak zúfalá, že si tú kortikoidovú masť natrela a táto masť jej ako jediná pomohla a dlane jej preliečila. Problém však bol, že chvíľu mala pokoj, ale behom krátkej doby jej dlane znova popraskali a tak znova nastalo rovnaké koliečko – niekoľko mesiacov hľadala iné ako hormonálne riešenie, ale nakoniec vyčerpaná znova siahla po kortikoidoch.

Na konzultácii sme zistili, že tento ekzém jej spúšťa emócia hnevu. Ako si to uvedomila, začala s tým vedome pracovať. Keď ju ruky začali svrbieť, okamžite sa zastavila a uvedomila si, kto alebo čo ju nahnevalo tak intenzívne, že ten hnev nevie stráviť a stále ho v sebe nosí. Samozrejme, okamžite vedela, čo bolo v danom momente spúšťačom hnevu a iba si uvedomila, že jej to za popraskané ruky nestojí a pustila to z hlavy. Nešla vo svojich úvahách hlbšie, nebolo treba. Stačilo si iba uvedomiť, čo konkrétne ju tento krát nahnevalo a vybrať si, či chce v sebe živiť hnev, alebo chce mať pekné ruky. Buď – alebo. Nemohla mať oboje. Bolo to zhruba pred desiatimi rokmi a odvtedy nemala ani raz popraskané dlane. Dlane ju síce pravidelne svrbeli, ale vždy to zastavila v začiatkoch a už nikdy to neprešlo do ekzému a popraskania.

Je to doslova ukážkový príklad, ako je naše telo priamo prepojené s psychikou a ako úžasne psychika s nami komunikuje nielen prostredníctvom emócií, ale aj prostredníctvom tela. Musíme však vedieť jej signály správne čítať a spracovávať. Zároveň je príbeh kamarátky krásnou ukážkou, že komunikačný kanál funguje oboma smermi. Akonáhle si uvedomíme a zmeníme svoje nezrelé postoje, okamžite nás to prelieči a zdravotný problém odchádza.

Telo má úžasnú regeneračnú schopnosť. Ak pracujeme so skutočnými príčinami zdravotných problémov, nie s ich následkami, telo sa vie samé automaticky preličiť a niekedy sa vedia udiať doslova „zázraky na počkanie“.

Ak by kamarátka chcela odstrániť aj svrbenie dlaní zo svojho života, musela by zapracovať na svojej vzťahovej zrelosti. To, že sa pravidelne cítila nahnevaná a ukrivdená, bolo výsledkom jej nezrelého postoja k medziľudským vzťahom. Síce ju hnevali ľudia a udalosti okolo nej, ale ona rozhodovala o tom, akými ľuďmi bude obklopená, ako bude riešiť jednotlivé situácie a ako budú jej vzťahy celkovo vyzerať. Ona však necítila potrebu prenastavovať svoj život a vzťahy, ona len potrebovala vyriešiť popraskané ruky a to sa nám spoločne podarilo. Vlastne jej sa to podarilo. Ja som jej len ukázala smer, ona na sebe neustále vedome pracovala.

3. Komplexná téma

Pred niekoľkými rokmi boleli kamarátku masérku počas masírovania prsty na rukách. Trvalo to niekoľko mesiacov, občas to na chvíľu ustúpilo, ale v podstate ju to bolelo neustále. Myslela si, že ide o „vydraté kĺby“ po dlhých rokoch masírovania. Keďže som poznala detaily priebehu jej bolesti, bolo mi jasné, že príčina je v psychike. Spoločne sme sa pozreli na to, čo ju v práci ťaží a v rozhovore sme zistili, že samotné masírovanie ju veľmi baví, ale zaťažuje ju spôsob fungovania, objednávania klientov, neustálych zmien, nedorozumení s klientami a pod. Inými slovami, náplň práce ju bavila, ale spôsob, akým sa práca diala, jej nevyhovoval.

Jej nesprávne nastavený systém jej dlhodobo spôsoboval rôzne vnútorné konflikty a toto dlhodobé dianie jedného dňa vyústilo do bolesti kĺbov na rukách. Spúšťačom teda nebola konkrétna situácia ani opakovaná emócia, ale určitá frustrácia a vyčerpanosť z komplexnej dlhodobej témy – nesprávne nastaveného systému práce.

Spoločne sme sa pozreli na všetko, čo ju v súvislosti s prácou ťažilo, pomenovali sme si správnu štruktúru a systém, ktorý ihneď vložila do života a prsty ju zo dňa na deň prestali bolieť. Bolo to pred niekoľkými rokmi a odvtedy ju prsty bolia len výnimočne a keď sa tak udeje, pracuje s tým podobne ako kamarátka s popraskanými dlaňami. Keď ju začnú prsty bolieť, okamžite si sadne, uvedomí si, čo jej momentálne spôsobuje vnútorný konflikt v súvislosti s prácou, urobí potrebné zmeny a prsty ju prestanú okamžite bolieť.

Takto to funguje, keď je na pozadí zdravotného problému komplexná téma. Ak chceme zdravotný problém odstrániť, väčšinou je potrebné spracovať danú tému celistvo a urobiť zásadné zmeny vo svojom živote. V tomto prípade nám nestačí uvoľniť konflikt z konkrétnej situácie ako pri zápale močových ciest, ani nám nestačí pracovať na úrovni uvedomení ako pri popraskaných dlaniach. V prípade komplexnej témy od nás naša psychika vyžaduje reálne prenastavenie a preusporiadanie danej oblasti v našom živote, inak zdravotný problém neodíde.

Všetky vážne choroby vrátane dnes tak častej rakoviny majú na pozadí zdravotného problému komplexnú tému, ktorú dlhodobo nežijeme zrelo. Prepuknutie choroby je len vyústením tohto dlhodobého procesu. Ako keď kvapká voda, až raz pohár pretečie. Kým však daný pohár pretečie, kým sa nám vážna choroba aktivuje, život nám posiela neustále deň čo deň upozornenia, že spôsob, akým žijeme, nie je správny. Upozornenia prichádzajú v podobe vnútornej nespokojnosti a v podobe problémov v našom živote. Ak týmto upozorneniam nevenujeme adekvátnu pozornosť, dá nám psychika ultimátum prostredníctvom zdravotných problémov, čím pomerne rázne upriamuje našu pozornosť na oblasť života, ktorá si vyžaduje okamžitý prerod. Zároveň nám psychika a život posielajú ruka v ruke s ultimátom aj tú najlepšiu a najefektívnejšiu pomoc, aby sme danú tému vyriešili. My akurát musíme chcieť na sebe pracovať a chcieť tejto téme konečne venovať pozornosť, nech je akokoľvek náročná a zdá sa nám akokoľvek nezvládnuteľná.

Takto to prebiehalo aj u kamarátky masérky. Od života dostávala celé roky svojho podnikania znamenia, že jej systém nie je nastavený správne. Upozornenia jej prichádzali cez jej pocity frustrácie ako aj cez rôzne organizačné nedorozumenia s klientami. Za tie roky ich bolo mnoho a neustále sa jej opakovali. To bola tá „láskavá fáza“, ktorou ju život a jej psychika upozorňovali na oblasť, ktorú nežije správne a žiada si prerod. Ona tieto znamenia nepočúvala, svoju situáciu neriešila efektívne a tak jedného dňa pretiekol pohár a táto komplexná nezrelá téma sa jej somatizovala do bolesti kĺbov na prstoch. Psychika jej tým dala ráznu hranicu, že takto to ďalej nejde. Buď svoje nezrelé témy spracuje, alebo skončí s masírovaním. Tú hranicu jej dala pre jej vlastné dobro, lebo ona sama bola z práce zo dňa na deň čoraz viac frustrovaná a vyčerpaná. Zároveň jej život poslal do cesty mňa a počas hodinového rozhovoru sme jej problém vyriešili. Nebolo to však mnou. Bolo to ňou, ona bola ochotná počúvať, ona bola ochotná spájať si veci, ktoré hovorím, a následne ich dávať do praxe. Samozrejme, bezo mňa by to nešlo tak ľahko, ale ja som bola len tá „efektívna pomôcka“, ktorú jej život spolu s ultimátom poslal.

Život nám naozaj pomáha neustále a neúnavne. Aj choroby sú len odrazom jeho láskavosti, ktorou nám dáva hranicu a ultimátum, že touto cestou už dlhšie kráčať nemôžeme, lebo sme zo dňa na deň nešťastnejší, hoci si to nechceme priznať. Tým, že nás život prostredníctvom choroby zastaví a donúti nás k prerodu v danej oblasti, dáva nám možnosť spracovať svoje nezrelé nastavenia a začať žiť inak, šťastnejšie a spokojnejšie.

Ja osobne aj za najmenšími zraneniami vždy hľadám skrytý odkaz mojej psychiky a čokoľvek spojené s telom beriem vážne. Príčinu akýchkoľvek zdravotných problémov viem nájsť pomerne rýchlo a jednoznačne, no s ich spracovaním je to niekedy zložitejšie aj pre mňa. Ak je príčinou konkrétna situácia, emócia alebo myšlienka, väčšinou sa viem vyliečiť v priebehu pár minút. Ak je však príčinou zdravotného problému komplexná téma na pozadí mojej psychiky, niekedy trvá aj mne samotnej dlhší čas, kým tu tému spracujem. Zvlášť, ak ide o hlboké celoživotné modely a vzorce správania. Akonáhle však ku mne prehovára psychika prostredníctvom zdravotných problémov, beriem to ako ultimátum z jej strany a zároveň znamenie, že je čas danú nezrelú tému spracovať, lebo mi v živote už nijak neslúži, už mi viac berie ako dáva. Daná téma sa pre mňa stáva prioritou na riešenie a venujem jej neustále svoju pozornosť, hoci proces riešenia a liečenia môže trvať niekedy dlhší čas.

Týmto článkom som vám chcela priblížiť, ako veľmi je naše fyzické zdravie previazané s naším emočným životom. Lekári a medicína vedia mnoho zdravotných problémov efektívne preliečiť, čím nám úžasne pomáhajú a uľahčujú život. Za to im patrí veľká vďaka. Budem však rada, ak vás tento článok inšpiruje a začnete aj vy o svojich chorobách premýšľať inak a v hlbších súvislostiach.

V tomto článku som vám vysvetlila, ako choroby vznikajú. O tom, ako hľadať príčiny zdravotných problémov vo svojej psychike a ako pristupovať k ich liečeniu, možno niekedy napíšem knihu. Je to pomerne rozsiahla téma. Nateraz stačí, ak:

  • Popri medicínskom liečení zdravotných problémov začnete uvažovať aj o duševnej príčine vašej choroby. Zvlášť pri pravidelne sa opakujúcich zdravotných problémoch alebo pri vážnejších chorobách je dôležité dať popri medicínskej liečbe pozornosť aj svojej psychike a pokúsiť sa pochopiť jej skrytý odkaz. Ako som písala, ak k nám naša duša prehovára prostredníctvom zdravia, je v tom určitá naliehavosť a potreba zmeny. Ak budeme tieto signály ignorovať, nielenže sa nám bude situácia opakovať, ale s veľkou pravdepodobnosťou sa bude zhoršovať.
  • Ak vám lekári nevedia zistiť príčinu vašich zdravotných problémov, hoci sa naozaj snažia a robia vám rôzne vyšetrenia, hľadajte príčinu choroby v psychike.
  • Ak vám lekári zistili príčinu zdravotných problémov, no žiadna liečba na vás nezaberá, taktiež hľadajte príčinu choroby v psychike. Prečo nám niekedy lieky zaberajú a inokedy nie, vysvetlím v knihe, ak ju niekedy napíšem. Nateraz stačí, aby ste vnímali aj psychiku ako jednu z možných ciest liečby.

Prajem nám všetkým dobré fyzické aj duševné zdravie a tiež ochotu pracovať na sebe a svojom vnútornom rozvoji. Nič na tomto svete nie je náhoda a každý jeden problém je pre nás darom, ak jeho posolstvo pochopíme a využijeme ho správne…

Zrelosť osobnosti (stiahnuť zdarma)

Vzťahová zrelosť – online kurzy

Zasielanie noviniek mailom 

 

SÚVISIACE ČLÁNKY: