Forma komunikácie určuje smer aj výsledok rozhovoru

od autora: | 29. mája 2021

Na konzultácii mi klientka povedala: „Posadila som si celú rodinu, riadne som na nich nakričala a prehovorila som im do duše.“ Bola na seba veľmi pyšná, ale moje terapeutické ucho to priam zabolelo :-).

Presvedčenie, že krikom, výčitkami či nátlakom prehovárame iným ľuďom do duše, je jeden z najväčších vzťahových oxymoronov vôbec. Bohužiaľ je tento prístup k riešeniu vzťahových problémov odovzdávaný z generácie na generáciu a u väčšiny ľudí je tak hlboko zakorenený, že vôbec nevnímajú, ako veľmi im škodí a ako veľmi narúša ich vzťahy (často až nenávratne).

Len veľmi málo ľudí si uvedomuje, že forma komunikácie je oveľa dôležitejšia ako obsah našich slov. Od formy komunikácie totiž závisí, ako sa s druhým človekom cítime. Spôsob, akým k nám okolie prehovára, vytvára atmosféru v rozhovore a tá sa dotýka nášho vnútra emočne. Obsah slov vnímame, zaznamenávame a vyhodnocujeme logicky, kdežto formu komunikácie vnímame priamo cez pocity a tie ovplyvňujú náš následný postoj k rozhovoru.

Od toho, ako sa v komunikácii cítime, sa následne rozhodujeme, či sme ochotní s daným človekom ďalej komunikovať, čo sme mu ochotní o sebe povedať a tiež akou formou budeme na neho reagovať. Či budeme tiež kričať, urazíme sa, ignorujeme ho, rozplačeme sa… Pocity teda rozhodujú o tom, akým smerom sa bude rozhovor ďalej vyvíjať.

Cez formu prejavu sa dotýkame vnútra druhého človeka, preto ak zvolíme nesprávnu formu komunikácie, druhý človek nás do svojho vnútra nemusí pustiť. Môže ho pred nami dokonca úplne uzavrieť.

Ak na niekoho útočíme, jeho vnútro je plné konfliktov z nášho správania a jeho duša je v danom momente voči nám úplne uzavretá. Väčšina ľudí v takýchto situáciách rieši vo svojom vnútri iba nepríjemný pocit zo situácie a obsah slov ani len nepočúva, nieto ešte zamýšľať sa nad nimi.

Pre lepšie pochopenie si to môžete precítiť cez seba. Ako sa cítite vy v situácii, keď na vás niekto kričí, kritizuje vás, vyvíja na vás tlak alebo vám niečo vyčíta? Sústredíte sa na rozhovor a so záujmom nasávate každé jedno slovo daného človeka? Alebo práve naopak, absolútne ho nepočúvate a najradšej by ste celý rozhovor ukončili?

A ako sa cítite pri človeku, ktorý s vami rieši problém pokojnou a ústretovou formou? Ste v danom rozhovore ústretovejší aj vy? Pravdepodobne áno, lebo forma, akou daný človek k vám pristupuje, je harmonická, nespúšťa vo vás žiadne vnútorné konflikty a tak sa viete v pokoji sústrediť na obsah jeho slov a hľadanie riešenia danej situácie.

Ak sme v kontakte so vzťahovo zrelým človekom a použijeme konfliktnú formu komunikácie, vzťahovo zrelý človek vie s touto situáciou pracovať a dokáže zvrátiť aj našu „zle rozohratú hru“ na konštruktívny a pokojný rozhovor.

Nezrelý človek však väčšinou reaguje inštinktívne a impulzívne na základe pocitu, ktorý v ňom komunikácia spúšťa. Buď začne reagovať rovnakým spôsobom: „Keď kričí on, kričím aj ja.“ Alebo sa stiahne, urazí, rozplače… Preto ak sa stretnú dvaja vzťahovo nezrelí ľudia, zväčša nevedia svoje problémy riešiť. Samotná forma ich rozhovorov býva tak konfliktná, že sa nevedia od nej odosobniť. Venujú pozornosť iba svojím vnútorným zraneniam z priebehu „diskusie“ a nevedia sa sústrediť na predmet diskusie, na to prečo diskusia vôbec vznikla. Tým pádom nemôžu žiaden problém vyriešiť, nedostanú sa ani k jadru problému, nie to ešte k riešeniam.

Zároveň si netreba zamieňať poslušnosť s prehovorením do duše druhému človeku. Ak na niekoho nakričíme a daný človek urobí, čo od neho žiadame, naoko to môže vyzerať, že sme dosiahli, čo sme chceli, ale väčšinou je pravý opak pravdou. Získavame poslušnosť, strácame náklonnosť. Keď si niečo vynucujeme, dotyčný nám to môže splniť, no každou ďalšou takto riešenou situáciou mu prestáva na nás viac a viac záležať. Takže sa to obracia proti nášmu pôvodnému zámeru a namiesto prehovárania do duše, sa nám jeho duša na míle vzďaľuje.

Forma komunikácie tvorí atmosféru v rozhovore a tá zásadným spôsobom ovplyvňuje náš postoj k diskusii, preto je dôležitejšia ako samotný obsah slov.

.

Samozrejme, aj na obsahu slov záleží, ale na to, či budeme ochotní s daným človekom diskutovať a do akej miery, na to priamo vplýva spôsob jeho prejavu a jeho vyžarovanie.

Preto ak chceme niekomu prehovárať do duše, musíme k nemu prichádzať v mieri, inak nás k svojej duši nepustí. Ak nekomunikujeme s láskavosťou, pokojom a rešpektom, naše slová málokedy preniknú do vnútra druhého človeka. Nie je ochotný sa nad nimi zamýšľať a taktiež nie je ochotný zdieľať s nami jeho skutočné myšlienkové a emočné pochody, keďže sa v komunikácii s nami cíti nepríjemne.

Situácie v medziľudských vzťahoch sú často veľmi zamotané, ale každá vzťahová situácia má svoje správne riešenie. Aby sme ho vedeli nájsť, potrebujeme pochopiť univerzálne princípy a logiku vzťahov, ktoré vnesú do nášho premýšľania jasnosť a zrozumiteľnosť. Pochopenie princípov a zákonitostí vzťahov je úplným jadrom vzťahovej zrelosti.

Ja postupne počas roka 2022 vypracujem online kurzy na všetky princípy vzťahovej zrelosti. Vďaka pochopeniu týchto princípov budete vedieť vyhodnocovať jednotlivé životné situácie správnym spôsobom a následne sa budete vedieť zachovať správnym spôsobom, ktorý nikomu neubližuje. Ani vám, ani ľuďom vo vašom okolí.

Na úvod je však dobré pochopiť, čo to vlastne znamená zrelosť a ako ovplyvňuje nielen vzťahy, ale aj náš celkový život. Popísala som to v dokumente Zrelosť osobnosti, ktorý si môžete bezplatne stiahnuť tu:

Zrelosť osobnosti (stiahnuť zdarma)

Vzťahová zrelosť – online kurzy

Zasielanie noviniek mailom