Nie je uvedomenie ako uvedomenie

od autora: | 13. decembra 2020

Dostala som od klientky otázku, ktorá je veľmi dôležitá pre správne vnímanie života, preto sa o svoju odpoveď podelím aj s vami.

Klientka stretávala neustále rovnaký typ kamarátok, ktoré jej spočiatku vyhovovali, no po určitom čase zistila, že sú na úplne iných vlnových dĺžkach a tak kamarátstva zakaždým ukončila. Problém bol, že ďalšia blízka kamarátka, ktorú si po ukončení kamarátstva našla, bola rovnaká ako predošlá, čo zistila až po čase a tak kamarátstvo skončilo rovnako. Tento scenár sa jej neustále opakuje a jej otázka znela, ako je možné, že stretáva neustále rovnaký typ kamarátok, hoci si jasne uvedomuje, že také kamarátky nechce. 

Rovnaký scenár sa veľmi často opakuje v rôznych oblastiach nášho života. Môžeme napríklad stretávať neustále ten istý typ partnerov, ktorí sú panovační alebo sú nám neverní. Alebo si môžeme nájsť zakaždým prácu, ktorá nás síce baví, ale po čase sa cítime neohodnotení za to, čo všetko robíme. Alebo kdekoľvek sa presťahujeme, máme tam zakaždým hlučných susedov…

Akonáhle sa nám v živote opakuje ten istý typ situácií alebo stretávame neustále ten istý typ ľudí, je to znak toho, že niečo v našom vnútri nie je nastavené správne a je potrebné svoju nezrelú tému spracovať, ak chceme zažívať iné situácie a priťahovať si do života iných ľudí.

Klientka sa ma však pýtala, ako je možné, že stretáva stále rovnaký typ kamarátok, hoci si jasne uvedomuje, že o taký typ kamarátstiev nemá záujem. Bola presvedčená, že jej uvedomenie automaticky znamená zmenu v jej živote. Veď predsa nefunkčné kamarátstva vedome ukončovala, takže mala danú tému pochopenú a spracovanú. Ako je teda možné, že to nefungovalo a po týchto uvedomeniach jej neprichádzal iný typ kamarátok do života?

Vysvetlím vám to z dvoch uhlov pohľadu:

1. Prevzatie zodpovednosti za situáciu

Akonáhle sa nám opakujú v živote nejaké situácie, najdôležitejšie, čo potrebujeme urobiť, je uvedomiť si, že dianie v našom živote je odrazom nás samých. To my sme tí, ktorí nadväzujú vzťahy s kamarátkami určitým spôsobom. My sme tí, ktorí si spomedzi všetkých mužov v okolí vyberú zakaždým ten istý typ partnerov. My sme tí, ktorí podpíšu pracovnú zmluvu s nevyhovujúcimi podmienkami…

Všetko v našom živote je odrazom nášho vnímania sveta, nášho premýšľania a vyhodnocovania okolností. To, čo sa nám v živote deje, je len a len výsledkom hry, ktorú rozohrávame my sami. Ak si nastavíme kamarátstva na to, že sa necháme využívať, tak nás budú kamaráti využívať. Ak sa od začiatku partnerovi vo všetkom podriaďujeme, my sami nastavujeme partnerský vzťah do polohy, v ktorej na našich potrebách nezáleží, záleží len na partnerovi a jeho spokojnosti. Samozrejme sme následne nešťastní, keď sa k nám partner správa, akoby na nás nezáležalo, ale dôležité je uvedomiť si, že my sami sme si ten vzťah nastavili týmto spôsobom.

Táto optika nazerania na udalosti v živote je základom, ak sa chceme v živote zrelostne posúvať. Ak budeme neustále ukazovať na druhých ľudí prstom a hľadať chybu iba v ich správaní, budeme sa točiť v začarovanom kruhu problémov. Akonáhle sa začneme zamýšľať, čo v danom vzťahu nerobíme my správne, máme šancu vymotať sa z tohto kruhu. Akýkoľvek vzťah je o dvoch ľuďoch a ak je zle nastavený, je to zodpovednosť oboch zúčastnených, nielen jedného.

Toto bol problém aj spomínanej klientky. Všetky kamarátky, ktoré si nachádzala, boli naozaj veľmi vzdialené jej vlnovej dĺžke. Problém jej začarovaného kruhu však bol, že videla chyby len na daných kamarátkach. Ich zmýšľanie a názory jej boli vzdialené, nemohla to počúvať, preto zakaždým kamarátstvo ukončila. Vždy však ostala len na úrovni „ukazovania prstom na iných“ a nikdy nepochopila, čo ona sama robila pri nadväzovaní vzťahu nesprávne. Vďaka tomu sa zrelostne nikam neposúvala, ostávala na tej istej úrovni zmýšľania a konania a teda aj kamarátky, ktoré si následne priťahovala do života, boli úplne rovnaké. Nemohli byť iné, lebo ani ona nebola iným človekom. Do každého kamarátstva vstupovala aj naďalej rovnakým spôsobom a tak každé kamarátstvo automaticky dopadlo rovnakým spôsobom.

Daná klientka je veľmi kultivovaná a múdra žena, ktorá preberá zodpovednosť za svoj život a snaží sa vnímať udalosti cez seba, ale tentokrát bola príčina nefunkčných kamarátstiev trochu hlbšie, preto ju nedokázala sama nájsť a zanalyzovať. Jej príbeh je však krásny ukážkový príklad toho, ako sa človek točí neustále v tom istom kruhu, ak síce problémové vzťahy ukončuje, ale nepochopí, prečo si takých ľudí do života pritiahol. Ak nepochopíme, na ktorú nezrelú tému v našom vnútri nás problémový vzťah upozorňuje, ostávame na tom istom zrelostnom stupni a životné lekcie sa nám tým pádom opakujú.

.

2. Uvedomenie ešte neznamená spracovanie problému

Okrem preberania zodpovednosti za problémy vo svojom živote je veľmi dôležité pochopiť, že uvedomenie si niečoho ešte neznamená, že máme danú tému spracovanú a budeme sa vedieť automaticky správať inak. Často je uvedomenie len prvý krok k zmene, nie zmena samotná.

Existujú totiž dva typy uvedomení:

  • Uvedomenia, ktoré v sebe obsahujú aj spracovanie problému – väčšinou sa to deje, keď je príčinou problému jeden konkrétny spúšťač, ktorý keď pochopíme, vieme ho veľmi ľahko odstrániť. Napríklad máme tráviace problémy a zistíme, že nám ich spôsobuje alergia na orechy. Akonáhle sa to dozvieme, už nie sme ochotní dať orechy do úst. Táto informácia nás v danom momente automaticky „prelieči“ a my sa začneme vedome správať inak. V uvedomení je teda obsiahnuté aj samotné spracovanie problému.
  • Uvedomenia bez spracovania problému – na pozadí problému je často komplexnejšia téma alebo viac tém, ktoré do daného problému len vyúsťujú. Ak ich chceme spracovať a začať sa správať inak, väčšinou to chce hlbší vnútorný proces zmeny, samotné uvedomenie nestačí. Napríklad máme tráviace problémy, ktoré sú spôsobené naším celkovým nezdravým životným štýlom a obezitou. Samotné uvedomenie, že by sme mali schudnúť a zmeniť životný štýl nás však nezmení a „neprelieči“. Je to len prvý krok a namierenie pozornosti určitým smerom. Aby sme tému nezdravého životného štýlu spracovali, proces premeny si bude vyžadovať oveľa hlbšie a komplexnejšie ponorenie sa do problematiky.

Príklad s telom som vám uviedla, aby ste lepšie pochopili princíp uvedomení. Rovnakým spôsobom funguje aj psychika a práca s nezrelými vzťahovými či inými témami. Niektoré uvedomenia nás preliečia hneď na mieste, iné nám iba ukážu smer, ktorým treba začať o probléme premýšľať.

Toto bol aj problém spomínanej klientky. V jej prípade však v uvedomení, že o daný typ kamarátstva nemá záujem, nebolo ani len pochopenie príčiny, prečo si také kamarátky priťahuje, nie to ešte spracovanie samotnej nezrelej témy. Jej uvedomenie bolo v tomto smere veľmi povrchné. Bolo to rovnaké, ako keď si obézny človek uvedomí, že nevládze výjsť na druhé poschodie bez zadýchania a tak začne používať výťah, aby svoj problém zo života odstránil. Každému je jasné, že tým svoj problém nevyriešil a keď bude mať znova výjsť na druhé poschodie, znova sa zadýcha. To isté klientka. Tým, že sa s kamarátkami prestanem stretávať, neznamená, že som svoj nezrelý prístup ku kamarátstvam spracovala.

Podobným spôsobom zmýšľa a funguje veľmi veľa ľudí. Preto aj keď sa rozídu s partnerom, ďalší partner je rovnaký ako predošlý. Preto, keď dajú výpoveď kvôli nepríjemným kolegom, prídu do nového kolektívu k rovnako nepríjemným kolegom…

Kým svoju nezrelú tému nespracujeme, velí nášmu životu a aktivuje jednotlivé udalosti v ňom. Preto je dôležité jednak preberať zodpovednosť za svoj život a jednak svoje nezrelé témy aj skutočne spracovávať. Spracovanie nezrelej témy má dva kroky – uvedomenie si príčiny problému a následná zmena svojho správania.

Ak sa aj vy v akejkoľvek oblasti života točíte neustále v kruhu a nevidíte riešenie, hoci sa naozaj snažíte, pravdepodobne bude príčina problému hlbšie alebo sa naň treba pozrieť z iného uhla pohľadu. Ak si neviete zanalyzovať situáciu sami, dohodnite si konzultáciu s niekým, kto vám v tom pomôže. Metód aj ľudí, ktorí pracujú s psychikou, je mnoho, vyberte si tú, ktorá vás najviac oslovuje, a nechajte sa ňou previesť. Možno vám bude stačiť len jedna terapia, v ktorej vám daný človek vysvetlí skutočnú príčinu vašich problémov a tým, že nasmeruje vaše myšlienky správnym smerom, budete vedieť urobiť zmeny vo svojom živote. Prešľapovanie na mieste a zotrvávanie v utrpení nemá význam, lebo psychika nám nedá pokoj a bude nám učebné lekcie opakovať dovtedy, kým svoje nezrelé témy nespracujeme.

Čo to znamená zrelé správanie a aké typy problémov vznikajú, ak sa nesprávame zrelo, podrobnejšie popisujem v e-booku Zrelosť osobnosti, ktorý si môžete stiahnuť tu:

 

Stiahnuť e-book Zrelosť osobnosti 

Vzťahová zrelosť – online kurzy

Zasielanie noviniek mailom

 

SÚVISIACE ČLÁNKY: