Detailný popis procesu terapií

od autora: | 17. augusta 2020

V tomto článku vám priblížim, ako prebieha proces terapií v praxi a od čoho závisí úspešný výsledok terapií. V článku síce popisujem skúsenosti z mojej praxe, ale rovnaké alebo podobné zákonitosti platia pre všetky pomáhacie profesie. Článok teda môže zvedomniť proces vzájomnej spolupráce nielen klientom, ale aj samotným ľuďom pracujúcim v pomáhacích profesiách.

Moje konzultácie prebiehajú formou rozhovoru a ich cieľom je nájsť a zvedomniť klientovi skutočnú príčinu jeho problému a následne ho previesť procesom zmeny.

Väčšina problémov je spôsobená tým, že sa v daných situáciách správame podvedome alebo nevedome a tak nerozumieme, prečo sa nám udalosti dejú tak, ako sa dejú a prečo sa ľudia okolo nás správajú tak, ako sa správajú. Cieľom terapie je práve nájsť, pomenovať a zvedomniť príčinu problému, lebo keď pochopíme príčinu trápenia – to, čo ho spúšťa – už s ním vieme následne v živote pracovať a teda ho aj zmeniť.

PRIEBEH A POČET SEDENÍ

Počet sedení je veľmi individuálny a vopred ho nie je možné presne určiť ani odhadnúť. Závisí od množstva a úrovne konfliktných nastavení na pozadí problému a tiež od hĺbky, do ktorej chce klient pri riešení ísť. V praxi proces mojej práce prebieha v nasledovných líniach:

Na úvodnej konzultácii sa oboznámim s tým, čo klienta trápi, pričom jeho problém do hĺbky analyzujem a hľadám konfliktné prepojenia v jeho psychike a živote. Následne klientovi vysvetlím, v čom spočíva príčina jeho problému, prečo sa mu dané situácie dejú a ktoré nezrelé postoje v jeho vnútri toto dianie aktivujú. Snažím sa, aby už na úvodnej terapii klient pochopil svoj život hlbších v súvislostiach a vedel nazerať na svoj problém z nadhľadu.

Ak neviete presne pomenovať svoj problém, iba cítite v živote určitú nespokojnosť alebo diskomfort, nebojte sa prísť na konzultáciu. Aj definovanie a uchopenie problému je súčasťou terapie a ja som tam na to, aby som vás týmto procesom previedla a našla som príčinu vašich nepríjemných pocitov.

Zároveň vám odporúčam prísť na konzultáciu, ak dlhodobo prešľapujete na jednom mieste a neviete svoj problém vyriešiť, hoci ste presvedčení, že viete, čo je jeho príčinou. Niekedy je totiž skutočná príčina nášho trápenia iná, ako sa nám môže zdať, alebo sa potrebujeme na ňu pozrieť z iného uhla pohľadu, aby nám súvislosti do seba zapadli a vedeli sme svoj problém efektívne a konštruktívne vyriešiť.

Po úvodnej terapii spravidla nasledujú tri rôzne scenáre:

1. Na vyriešenie problému stačí jedna terapia

Tým, že klient na úvodnej konzultácii pochopí svoj problém v hlbšom kontexte života, vie s ním následne v realite pracovať a teda ho aj vyriešiť. V tomto prípade nie je potrebná ďalšia konzultácia. Zvyčajne sa tak deje pri problémoch, ktoré majú jednoznačný, konkrétny spúšťač, ktorý keď s klientom nájdeme, klient ho vie okamžite vo svojom živote zmeniť. V samotnom uvedomení je aj spracovanie problému.  

Jedna terapia zvyčajne stačí aj klientom, ktorí sa vedia vo svojom živote posúvať sami, akurát sa na problémovú situáciu pozerajú zo zlého uhla pohľadu, preto ju nevedia sami vyriešiť. Keď si však situáciu zanalyzujeme spoločne a ja im vysvetlím skutočnú príčinu ich problémov, idú do života a sami sa procesom zmeny prevedú. Inými slovami, mojou úlohou je len ukázať im správny smer a oni už vedia kráčať sami.

2. Na vyriešenie problému je potrebných niekoľko terapií

Na úvodnej konzultácii zistíme, že na pozadí problému klienta je rozsiahlejšia téma alebo niekoľko tém naraz. V tomto prípade je potrebné pozrieť sa na problém komplexnejšie a vtedy si aj samotná zmena – ak má byť trvalá – vyžaduje postupnosť. V týchto prípadoch zväčša nie je spúšťač jeden konkrétny, ale je tam niekoľko konfliktných nastavení, ktoré treba postupne pochopiť a zmeniť. Ak má byť zmena trvalá, treba ju postaviť na pevných základoch a vtedy je postupnosť a komplexnosť nevyhnutná. Nemá význam nič unáhliť ani nič preskočiť.

Tým, že sedenia nie sú časovo obmedzené a venujem sa danému problému, koľko je potrebné, klient z každého sedenia odchádza s uceleným poznaním a môže ho rovno aplikovať do života a začať svoj život krok po kroku meniť.

Pri rozsiahlejších a komplexnejších problémoch je potrebných v priemere päť sedení, na ktorých s klientom preberieme hlavné konfliktné nastavenia jeho vnútra. Je to však individuálne, u niekoho stačí menej sedení, niekto ich potrebuje viac. V tejto fáze prebiehajú sedenia so 14 dňovým odstupom. Ak mám klientovi efektívne pomôcť, potrebujem byť v intenzívnom kontakte s jeho psychikou a udalosťami v jeho živote. Je to rovnaké ako pri trénovaní tela. Ak si chceme vybudovať svaly alebo zlepšiť kondíciu, potrebujeme sa danému procesu kontinuálne venovať. Ak sa danej činnosti venujeme sporadicky raz za mesiac, začíname zakaždým odznova a nikam nás to vo výsledku neposúva.

Keď s klientom spracujeme jeho hlavné problémové nastavenia, následne vzájomne upravíme intenzitu sedení podľa potreby. Niekto už počas tých pár komplexných terapií vyrieši, čo ho trápi a nie je dôvod na ďalšie sedenia. U iného klienta zvolíme dlhší čas medzi konzultáciami, aby sme videli, čo sa mu v živote aktivuje, čo treba ešte „dočistiť“ a doriešiť. Je to veľmi individuálne a zakaždým celý proces nastavujeme spoločne s klientom a v absolútnom súlade s potrebami klienta.

3. Klient sa rozhodne nepokračovať v procese

Na pozadí problému klienta je zväčša rozsiahlejšia téma alebo niekoľko tém naraz. Aby sa problém spracoval, bolo by potrebné ísť do hĺbky a urobiť viaceré zmeny, či už v psychike a vnímaní klienta, alebo zmeny v jeho reálnom živote. Daný klient sa však rozhodne, že sa mu tento proces nechce absolvovať. Buď nechce ísť do takej hĺbky svojho vnútra, ako by bolo potrebné, alebo sa mu nechce venovať procesu premeny nevyhnutnú pozornosť a čas.

Prax ukazuje, že ak aj klient neprejde celým procesom zmeny, aspoň si komplexnejšie pomenuje a zvedomní príčinu svojho trápenia. Ako píšem vyššie, ja sa snažím už počas úvodnej terapie odovzdať klientovi ucelený pohľad na jeho problém a niekedy aj čiastočné upratanie si myšlienok prinesie klientovi posun v kvalite jeho života, hoci svoj problém nevyrieši úplne.

Niekedy nám trvá dlhšie, kým sa odhodláme k zmene. Čím radikálnejšiu zmenu je potrebné urobiť, tým viac sa nám do nej nechce ísť. Je to ako keď si obézny človek predstaví, že má chudnúť. Často mu odhodlanie vydrží iba chvíľu a po pár dňoch to vzdá, lebo ho to stojí enormné úsilie. Rovnaký princíp pozorujem u klientov, ktorí prídu na terapie až v štádiu, kedy je ich život a psychika na pokraji únosnosti a jediné, čo pomôže, je komplexný prerod. Som presvedčená (a prax mi to neustále dokazuje), že každý problém sa dá vyriešiť, no nie každý klient je ochotný proces zmeny podstúpiť. Každý sme iný, v inom štádiu vývoja a ja sa teším, keď môžem kohokoľvek aspoň o trochu posunúť na ceste jeho životom.

.

TYP UVEDOMENÍ

Úspešný proces terapií do veľkej miery ovplyvňuje aj typ uvedomení, ktorý je potrebný na vyriešenie problému. Existujú totiž dva typy uvedomení:

  • Uvedomenia, ktoré v sebe obsahujú aj spracovanie a vyriešenie problému – v tomto prípade stačí klientovi prísť na terapiu a chcieť svoj problém skutočne riešiť. Uvedomenia a súvislosti, ktoré klientovi na konzultácii vysvetlím, zapadajú v jeho vnútri presne tam, kde majú, a klient odchádza z terapie zmenený. Inými slovami, na mieste ho to prelieči a v reálnom živote ho to už nepustí do správania a zmýšľania, aké mal pred terapiou. Tým sa jeho problém automaticky vyrieši.
  • Uvedomenia, ktoré nám ukážu smer, akým máme o probléme premýšľať – v tomto prípade klient síce na konzultácii pochopí súvislosti svojej situácie, ale následne je potrebné, aby dával získané poznanie vedome a sústredene do praxe. Zmena v jeho živote sa udeje až tým, že sa začne správať a premýšľať inak, čím si postupne vybuduje nové návyky. V tejto časti práce neviem klientovi nijak pomôcť, viem mu len ukázať smer, ale kráčať musí on sám. Neznamená to však, že tento proces trvá enormne dlhý čas, to vôbec nie. Môže to byť rovnako dynamický a pomerne krátky proces ako pri uvedomeniach so spracovaním problému, akurát pri tomto type procesu potrebujem aktívnu účasť klienta aj mimo našich sedení.

Pre lepšie pochopenie vám to vysvetlím na príklade tela. Prvý typ uvedomení, ktoré v sebe obsahujú aj spracovanie problému, je ako ísť na masáž s bolesťou chrbta. Stačí nám prísť na masáž, masér urobí potrebné kroky k vyriešeniu nášho problému a my odchádzame z masáže preliečení a zmenení. Druhý typ uvedomení, ktoré v sebe neobsahujú automaticky vyriešenie problému, je ako ísť za výživovým poradcom. On nám zostaví plán stravovania v súlade s naším jedinečným problémom, ale až následné dodržiavanie odporúčaní a zmena stavovania prinesie želaný výsledok. Úloha výživového poradcu je, aby nám ukázal najkratšiu a najefektívnejšiu cestu k nášmu cieľu, ale kráčať musíme sami. Bez našej aktívnej a vedomej snahy sa zmena neudeje.

V praxi sa stáva, že niektorí klienti chodia na sedenia, len pokiaľ im viem odovzdať prvý typ uvedomení, kedy im stačí prísť na konzultáciu, byť ochotní počúvať a spájať si veci. V tomto štádiu sa ich život a pocity menia doslova z terapie na terapiu. Keď však prídeme do momentu, kedy je nevyhnutná ich priama účasť na zmene, niektorí z nich proces vzdajú.

Ako píšem vyššie, nie je na tom nič zlé. Aj keď klient nechce ďalej na sebe pracovať, obaja sa tešíme z každej zmeny, ktorú sa nám podarilo urobiť vďaka prvému typu uvedomení. Často sú to naozaj veľké zmeny. Preto sa netreba báť prísť na konzultáciu. Ak aj vy sami nemáte energiu na robenie zmien, možno vás bude vedieť terapeut previesť procesom zmeny bez väčšej námahy z vašej strany. A keď nie, aspoň to vyskúšate, čím si zmenu aktivujete a verím, že vám život s ďalšími krokmi k vyriešeniu vášho problému pomôže.

.

PREČO PRÍSŤ NA TERAPIU

Keď človeka niečo trápi, snaží sa o tom premýšľať a hľadať riešenie, ako to zmeniť, no väčšinou sa pri premýšľaní neustále točí vo svojom zabehnutom kruhu myšlienkových pochodov a nastavení. Vždy, keď začne situáciu analyzovať, dostane sa k tomu istému záveru a tak nevidí cestu, ako z toho von. Práve preto je efektívne vyhľadať niekoho, kto nám do toho kruhu vstúpi, dá nám otázky, ktoré by sme si my sami nedali, usmerní naše myšlienkové pochody iným smerom a tým nám pomôže ísť hlbšie do seba a pozrieť sa na problém z úplne iného uhla, ako naň nazeráme my.

Terapie vnímam ako skratku v poznaní. Môžeme sa sami zaoberať svojím problémom, analyzovať ho, študovať, hľadať riešenia alebo môžeme ísť za niekým, kto to poznanie už má, kto pozná súvislosti a prepojenia psychiky a za pár hodín nám dá odpovede na otázky, ktoré by sme my sami hľadali možno niekoľko rokov.

Zároveň je dôležité riešenie problému neodkladať. Trápenie, ktoré neriešime, sa neustále nabaľuje, zväčšuje a čakaním ho iba nechávame prerásť často až do neúnosných rozmerov. Nie je dôvod žiť život v utrpení, preto ak na svete existuje niekto alebo niečo, čo nám môže s našim trápením pomôcť, prečo to nevyužiť.

 

Objednať sa na konzultáciu

Vzťahová zrelosť – online kurzy

Zrelosť osobnosti (stiahnuť zdarma)

SÚVISIACE ČLÁNKY: