Empatia a 2 mylné pohľady na empatiu

od autora: | 30. septembra 2020

Pri svojej práci s klientami sa často stretávam s nesprávnym pochopením významu empatie, čo následne ovplyvňuje premýšľanie ľudí o medziľudských vzťahoch a spôsobuje im vo vzťahoch problémy. Preto si v tomto článku ujasníme, čo to empatia je a s čím si ju netreba zamieňať.

Empatia je definovaná ako schopnosť vcítiť sa do myslenia a pocitov iných ľudí. V praxi sa často stretávam s týmito dvoma mylnými  výkladmi empatie:

1. Zamieňanie si emaptie s podriaďovaním sa vo vzťahoch

Tendenciu podriaďovať sa vo vzťahoch majú väčšinou ľudia, ktorí až príliš pozerajú na potreby iných ľudí a chcú, aby boli všetci okolo nich spokojní a šťastní. Daní ľudia v mnohých situáciách nepozerajú na seba a svoje potreby, ale oddane sa prispôsobujú okoliu, chcú byť s každým zadobre a každého urobiť šťastným.

Títo ľudia zvyknú sami o sebe hovoriť, že sú príliš empatickí a kvôli svojej veľkej empatii a láskavosti majú v živote problémy. Mylná predstava spočíva v tom, že si zamieňajú význam empatie s podriaďovaním sa vo vzťahoch.

Empatia znamená schopnosť vnímať pocity a potreby iných ľudí a ochotu zlaďovať sa s nimi. Podriaďovanie sa znamená prispôsobovať sa niečomu, čo nám nevyhovuje, len aby boli iní spokojní. Je v tom zásadný rozdiel. Týmto ľuďom teda nespôsobuje problémy empatia samotná (to, že vedia vnímať potreby iných ľudí), ale ubližuje im ich nesprávny prístup ku vzťahom a k potrebám iných ľudí.

Ak si niekto zamieňa empatiu s podriaďovaním sa okoliu, jeho zvyčajná stratégia je nastaviť si každý vzťah hneď od začiatku spôsobom, že dáva plnú pozornosť potrebám druhého človeka a nevníma seba. Vďaka tomu sa daný človek v každom vzťahu stratí a väčšina jeho vzťahov je založená na tom, že vo vzťahoch viac dáva ako prijíma. A keďže každé nezrelé správanie skôr či neskôr spôsobí problémy, aj tento človek sa cíti v každom vzťahu skôr či neskôr nepríjemne, lebo má pocit, že jeho okolie neprihliada na jeho potreby a každý myslí len sám na seba.

Daný človek si však neuvedomuje, že to on sám si nastavuje vzťahy s okolím týmto spôsobom. Že to on sám neprihliada na vlastné potreby, že pre neho samotného je spokojnosť iných ľudí prednejšia ako jeho vlastná spokojnosť.

2. Zamieňanie si neempatie s nerešpektom

V tomto prípade ide o opačný typ ľudí, ktorí sú naopak zvyknutí presadzovať si svoju vôľu a nastavovať si okolitý svet výhradne podľa svojich predstáv. Ľudia v ich okolí im samozrejme dávajú ich vzťahovú nezrelosť najavo tým, že sa bránia, idú do konfliktov, vytýkajú danému človeku, že nevníma ich potreby, že myslí len na seba a pod.

Vďaka spätnej reakcii okolia sú títo ľudia často o sebe presvedčení, že nemajú empatiu. Nie je to však pravda. Keď mi o svojom živote rozprávajú, vidím, že pocity a potreby iných ľudí vnímajú veľmi jasne a s empatiou ako takou problém nemajú.

Problém im spôsobuje ich prístup k medziľudským vzťahom a k potrebám iných ľudí. Tým, že sú títo ľudia skalopevne presvedčení o svojej pravde a záleží im predovšetkým na svojej vlastnej spokojnosti, robia všetko preto, aby sa okolie správalo podľa ich predstáv. Používajú k tomu rôzne nezrelé nástroje od nátlaku, vnucovania svojich názorov, citového vydierania, urážania sa, manipulácie a pod.  

Hlavnou podstatou konfliktných situácií v ich vzťahoch je, že nerešpektujú odlišné potreby iných ľudí. Ak majú ľudia v ich okolí rovnaké názory, pocity a potreby, vládne harmónia. Akonáhle však majú iné potreby a postoje, automaticky premýšľajú, ako ich dotlačiť do svojej predstavy a to už samozrejme nemá nič spoločné s ľudskosťou a láskavosťou, preto ich okolie považuje za neempatických ľudí.

Nie je to však o empatii samotnej. Tá im väčšinou problém nerobí, lebo pocity a potreby okolia vnímajú veľmi citlivo (zvlášť, keď sú odlišné od ich jasnej predstavy o svete). Empatiu teda majú. Akurát to, ako sa následne k odlišným potrebám iných ľudí správajú, je neempatické a sebecké. Sú to dve rôzne veci.

Zrelý prístup k empatii a medziľudským vzťahom

Ak ste čítali moje predošlé články, tak už iste viete, že:

Zrelý prístup k empatii a vzťahom znamená byť vycentrovaný v strede, t.j. vnímať rovnako vlastné potreby ako potreby iných ľudí. Ani jedny potreby by pre nás nemali byť dôležitejšie ako druhé. Na oboch záleží rovnako.

Ak uprednostňujeme potreby iných ľudí pred svojimi potrebami, ubližujeme sebe samému. Ak uprednostňujeme vlastné potreby pred potrebami okolia, ubližujeme ľuďom okolo nás.

Zrelý človek sa so svojím okolím zlaďuje. Hľadá riešenie vhodné pre obe strany, lebo vie, že na všetkých záleží rovnako a vie, že len keď budú spokojní všetci, bude vládnuť celková harmónia. Cesta k nej vedie cez zlaďovanie sa a vzájomné vnímanie pocitov a potrieb, nie cez podriaďovanie sa ani cez presadzovanie si svojich postojov. 

Verím, že vám tento článok pomohol trochu jasnejšie pochopiť rozdiel medzi empatiou a nezrelým správaním sa vzťahoch. Empatia samotná človeku neubližuje. Vo väčšine prípadov nám ubližuje nepochopenie podstaty medziľudských vzťahov a nezrelý postoj k nim. Preto je také dôležité naučiť sa žiť medziľudské vzťahy zrelo, aby sme svojím zmýšľaním a konaním neubližovali samým sebe ani ľuďom okolo nás… Komplexné vzťahové poznanie nájdete TU.

.

Stiahnuť e-book Zrelosť osobnosti 

Vzťahová zrelosť – online kurzy

Zasielanie noviniek mailom